Past Supreme Presidents

1927-1928 Athanasios Athanasiades
1928-1929 Athanasios Athanasiades
1929-1930 Athanasios Athanasiades
1930-1931 Athanasios Athanasiades
1931-1932 Theodosios Nychis
1932-1933 Theodosios Nychis
1933-1934 Dimitrios Petrides
1934-1935 Dimitrios Petrides
1935-1936 Panayiotis Mereses
1936-1937 Panayiotis Mereses
1937-1938 Ionnis Botsaris
1938-1939 Ionnis Botsaris
1939-1940 Savvas Kambouris
1940-1941 Savvas Kambouris
1941-1942 Savvas Kambouris
1942-1943 Dimitrios Petrides
1943-1944 Dimitrios Petrides
1944-1945 Menelaos Zagorianos
1945-1946 Menelaos Zagorianos
1946-1947 Dimitrios Petrides
1947-1948 Dimitrios Petrides
1948-1949 Panayiotis Nychis
1949-1950 Panayiotis Nychis
1950-1951 Vasilios S. Kambouris
1951-1952 Michael Nocholiades
1952-1953 Michael Nocholiades
1953-1954 Athanasios Athanasiades
1954-1955 Athanasios Athanasiades
1955-1956 Antonios Xintas
1956-1957 Antonios Xintas
1957-1958 Klimis Klimenton
1958-1959 Klimis Klimenton
1959-1960 Moskos Moskis
1960-1961 Moskos Moskis
1961-1962 George Athanson
1962-1963 George Athanson
1963-1964 Emanuel S Athanasiades
1964-1965 Emanuel S Athanasiades
1965-1966 Kyriakos J Coumbis
1966-1967 Kyriakos J Coumbis
1967-1968 Stavros Stamatakis
1968-1969 Dimitris Dimitriou
1969-1970 Dimitris Dimitriou
1970-1971 Stamatis Papasavvas
1971-1972 Stamatis Papasavvas
1972-1973 Klimis Klimenton
1973-1974 Stelios Yamalis
1974-1975 Stelios Yamalis
1975-1976 Philip Anastasiadis
1976-1977 Philip Anastasiadis
1977-1978 Venizelos Yamalis
1978-1979 John Koutsouliou
1979-1980 John Koutsouliou
1980-1981 Polyvios Pavlidis
1981-1982 Ilias Tomazos
1982-1983 Ilias Tomazos
1983-1984 Polyvios Pavlidis
1984-1985 Polyvios Pavlidis
1985-1986 Christos Kotiadis
1986-1987 Christos Kotiadis
1987-1988 Vasilios Angelis
1988-1989 Polyvios Pavlidis
1989-1990 Stelios Yamalis
1990-1991 Stelios Yamalis
1991-1992 Anastasios Georgas
1992-1993 Anastasios Georgas
1993-1994 Stelios Yamalis
1994-1995 Stelios Yamalis
1995-1996 Anastasios Georgas
1996-1997 Polyvios Pavlidis
1997-1998 Michael Kotis
1998-1999 Christina Kapolis
1999-2000 Christina Kapolis
2000-2001 Michael Kotis
2001-2002 Philip G Yamalis
2002-2003 Philip G Yamalis
2003-2004 Philip Anastasiadis
2004-2005 Philip Anastasiadis
2005-2006 Philip G Yamalis
2006-2007 Philip G Yamalis
2007-2008 Emmanuel S Anthou
2008-2009 Polyvios Pavlidis
2009-2010 Polyvios Pavlidis
2010-2011 Steve Pelardis
2011-2012 Steve Pelardis
2012-2013 Dr. Nicholas G Loutsion
2013-2014 Polyvios Pavlidis
2014-2015 Steve Pelardis